พ.ศ. 2531 รางวัลแมกไซไซในสาขา INTERNATIONAL UNDERSTANDING
พ.ศ. 2531 Thai Expo Award 1988 สินค้าไทยส่งออกดีเด่น
พ.ศ. 2533 Thailand’s Best Quality Product Award 1990
พ.ศ. 2543 Life Time Achievement Award, ICDF Taiwan (หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี)
พ.ศ. 2547 COLOMBO PLAN สาขาองค์กรที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นได้สำเร็จ
พ.ศ. 2547 รางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่นประจำปี 2546
พ.ศ. 2551 Thailand Tourism Award (ปี 2543, 2547)
พ.ศ. 2551 Expo Zaragoza 2008 “Water and Sustainable Development” ประเทศสเปน
รางวัลอื่น ๆ เช่น การบำรุงรักษาและใช้รถยนต์ยอดเยี่ยม และรางวัลจากการ ประกวดดอกไม้ในงานไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่

 

 

รางวัลแมกไซไซ
รางวัลแมกไซไซ
รางวัลThai Expo Award 1988
Thailand’s Best Quality Product Award 1990
Life Time Achievement Award, ICDF Taiwan
Life Time Achievement Award, ICDF Taiwan
COLOMBO PLAN
COLOMBO PLAN
รางวัลเทพทอง
Thailand Tourism Award
Thailand Tourism Award
Expo Zaragoza 2008
รางวัลการรักษาปรับปรุงยานพาหนะ
รางวัลการรักษาปรับปรุงยานพาหนะ
รางวัลการรักษาปรับปรุงยานพาหนะ
รางวัลความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการทางอาหาร