องคมนตรีตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยาม และสาขาบองมาร์เช่ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง 2 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร้านโครงการหลวง สาขาดิโอลด์สยาม ถนนตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์พระนคร ซึ่งเปิดบริการมากว่า 29 ปี และร้านโครงการหลวงสาขาบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ซึ่งเปิดบริการมาเป็นเวลา 14 ปี

โดยร้านโครงการหลวงทั้งสองแห่ง เป็นจุดจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่าง ๆ จากจำนวนร้านโครงการหลวงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งสิ้น 10 แห่ง จากพระราชประสงค์ในการพัฒนาสร้างอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบครบวงจร ผลผลิตจากแปลงเกษตรกรที่เกิดจากความสำเร็จของการวิจัย ได้ผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดสากล และส่งจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งร้านโครงการหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ร้านโครงการหลวงเหล่านี้ ได้เปิดจำหน่ายมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์อื่น ๆ อย่างสะดวกและมั่นใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ของโรคระบาดในขณะนี้ โครงการหลวงจึงดำเนินการปรับปรุงร้านจำหน่ายทั้งสองแห่งซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนให้มีความทันสมัย กว้างขวาง มุ่งเน้นความสำคัญในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แบบ New Normal และการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อลดความแออัด มีการจัดวางผลิตผลและผลิตภัณฑ์ อาทิ ผัก ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาว พืชไร่ ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอื่น ๆ อีกกว่า 500 รายการ อย่างเป็นสัดส่วน โดยขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยใหม่ ได้แก่ ยาสีฟันสมุนไพรที่ผสมผสานสารสกัดจากสมุนไพรกว่า 7 ชนิด ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือ ฝักวานิลลา และภายในร้านโครงการหลวงทุกสาขา ยังมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ในราคาประหยัดให้เลือกถึง 8 แบบ รวมถึงจัดช่องจำหน่ายออนไลน์เพื่อความสะดวกของประชาชนเพิ่มขึ้น

 

 


ร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยาม ถนนตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์พระนคร กรุงเทพ


ร้านโครงการหลวง สาขา บองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ