"เชิญเที่ยวงาน..."โครงการหลวง ๒๕๖๑"
 

ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากน้ำพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ 9

สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10 สร้างสุขแก่ปวงประชา

เที่ยว.. ชม.. ชิม.. ช้อป.. ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี
 วันเสาร์ที่ 22 ถึง วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

 

  • นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
    และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  • นิทรรศการวิชาการ แนะนำพืชผลใหม่ และพืชผลเพื่อสุขภาพของโครงการหลวง
  • สวนจำลองพืชเกษตรเขตหนาวจากดอยโครงการหลวง
  • การประกวด ธิดาโครงการหลวง การประกอบอาหาร การจัดแสดงศิลปะบนจานอาหารจากเชฟและดารารับเชิญ
  • มุมจิบชา กาแฟโครงการหลวง ในสวนท่ามกลางพันธุ์ไม้เขตหนาว
  • จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มจากร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่
  • สปาเด็กดอย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า

เลือกซื้อ..

• ผลิตผลสด • ผลิตภัณฑ์แปรรูปโครงการหลวงและดอยคำ • ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร • หัตถกรรมชนเผ่า • บุหงาโครงการหลวง และอีกมากมาย 

 

ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก อย่าลืม..หยิบถุงผ้าติดมือไปซื้อของกัน

เรามีถุงผ้ารักษ์โลกลวดลายน่ารัก ๆ  จำหน่ายในงานด้วยนะ”