ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมการประชุม

วันที่โพส : 20/09/2021 เวลา 08:48 น. จำนวนคนอ่าน:51

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล 

วันที่โพส : 09/09/2021 เวลา 08:55 น. จำนวนคนอ่าน:161

องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม "แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวง”

วันที่ 6 กันยายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง "แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวง” ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่โพส : 07/09/2021 เวลา 08:59 น. จำนวนคนอ่าน:213

องคมนตรีเป็นประธานการประชุมสรุปผลการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ

วันที่ 3 กันยายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธาน การประชุมเพื่อรับฟังสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องศรีตรัง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 06/09/2021 เวลา 09:11 น. จำนวนคนอ่าน:202

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงวาระพิเศษ รูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมโครงการหลวงวาระพิเศษ รูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามการดำเนินงานตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่โพส : 11/08/2021 เวลา 16:07 น. จำนวนคนอ่าน:608

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่โพส : 09/08/2021 เวลา 16:26 น. จำนวนคนอ่าน:588

โครงการหลวงร่วมสนับสนุนผลผลิตเพื่อสุขภาพสู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมแบ่งเบาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทย โดยส่งผลผลิตเมืองหนาวให้แก่ชุมชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

วันที่โพส : 26/07/2021 เวลา 18:47 น. จำนวนคนอ่าน:639

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญ ที่จะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

วันที่โพส : 13/07/2021 เวลา 09:35 น. จำนวนคนอ่าน:834

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  องคมนตรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เช้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 

วันที่โพส : 08/07/2021 เวลา 08:55 น. จำนวนคนอ่าน:422

โครงการหลวง ต่อยอดความร่วมมือ ปตท. และ โออาร์ พัฒนา “โครงการหลวงเลอตอ” ปลูกกาแฟคุณภาพ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิโครงการหลวงร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ 

วันที่โพส : 02/07/2021 เวลา 15:09 น. จำนวนคนอ่าน:451