องคมนตรี ลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันนี้ 13 มกราคม 2565 องคมนตรี เป็นผู้แทนฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 4/2565

วันที่ 12 มกราคม 2565องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

องคมนตรีเป็นประธานเปิด “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง:ดอกไม้กินได้” เดอะมอลล์ โคราช

วันที่ 6 มกราคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดเทศกาลสินค้าโครงการหลวง:ดอกไม้กินได้ ณ Grand Hall ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราช

ชุนชนคาร์บอนต่ำโครงการหลวง
ปัจจุบันการแปรปรวนของภูมิอากาศ การเกิดสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

ข้อมูลพื้นฐานสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง วารสารโครงการหลวง แนะนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ E-Library CMUL OPAC