องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมการประชุม

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล 

องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม "แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวง”

วันที่ 6 กันยายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง "แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวง” ในรูปแบบการประชุมทางไกล

องคมนตรีเป็นประธานการประชุมสรุปผลการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ

วันที่ 3 กันยายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธาน การประชุมเพื่อรับฟังสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องศรีตรัง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ชุนชนคาร์บอนต่ำโครงการหลวง
ปัจจุบันการแปรปรวนของภูมิอากาศ การเกิดสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

ข้อมูลพื้นฐานสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง วารสารโครงการหลวง แนะนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ E-Library CMUL OPAC