10.1 การศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

- เกษตรกร จำนวน 18 คณะ 393 คน - คณะผู้เข้าเยี่ยมชมงานวันวิชาการโครงการหลวง 54 จำนวน 1,070 คน

     10.2 การฝึกอบรม

- นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 7 สถาบัน 57 คน

- ฝึกอบรมภายในมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 8 คณะ 765 คน

- ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 7 ครั้ง 371 คน

     10.3 งานบริการทางวิชาการ

- จำนวนคณะใช้บริการอาคารประชุม จำนวน 53 คณะ 2,462 คน

11. งานบริการด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมพิเศษ ประจำปี 2554

     11.1 งานวันวิชาการโครงการหลวง 54 เทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิต วันที่ 26-27 สิงหาคม 2554 ผู้เข้าร่วมงาน 1,070 คน โดยมี ดร.ยุกติ สาริกภูติ เป็นประธานเปิดงาน

11.2 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหลวง ในงานวันสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2554 ระหว่าง วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2554

11.3 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชุงชิง ประเทศไต้หวัน ดูงาน ในวันที่ 27 ก.ค. 2554

แผนที่ภายในสถานีเกษตรหลวงปางดะ