4.1.1 งานผลิตและขยายพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ อื่น

ประเภท ชนิดพืช พื้นที่ผลิต ปริมาณผลผลิต
ผลิตกล้าพืช 16 ชนิด ดอกกุยช่ายไต้หวัน มะเขือม่วงก้านเขียว  ข้าวโพดหวานสองสี มะเขือม่วงก้านดำ มะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศโครงการหลวง มะเขือเทศเชอรี่สีเหลือง พริกแมกซิกัน พริกซุปเปอร์ฮอท อาร์ติโชค พริกแม่ปิง มะเขือพวง มะระหยก มะเขือเปราะ พริกหวานเขียว มะเขือเทศสามสี   1,402,303 ต้น
ไม้ผล    14  ชนิด     55,727  ต้น
ไม้ผลขนาดเล็ก 4 ชนิดจากญี่ปุ่น 4 สายพันธุ์   365 ต้น/กิ่ง
ไผ่ 2 ชนิด     2,733 ต้น
ไม้โตเร็ว 2 ชนิด     23,300 ต้น
หญ้าแฝก     3,700 ต้น

4.1.3 เปลี่ยนยอดพันธุ์ดีของงานวิจัยส้มโป่งน้อย

วัตถุประสงค์ พันธุ์ที่เปลี่ยนยอด จำนวน (ต้น)
เพื่อรับรองงานส่งเสริม เกรฟฟรุ้ท 40
  พองกัน 50
  ฮันนี่เมอร์คอท 220
  ส้มคัมควัทญี่ปุ่น 150
  เกรฟฟรุ้ท สตาร์รูบี้ 60
  มะนาวพิจิตร 570
  ส้มสายน้ำผึ้ง 50
เพื่อปลูกเพิ่มและซ่อม เกรฟฟรุ้ท 50
  ส้มจีน 44
  ส้มโซกุนยะลา 60
เพื่อผลิตส้มประดับ คัมควัทผลยาว 820
  คัมควัทผลกลม 110
  ส้มจี๊ดด่าง 110
รวม   2,334

 

5.1 ไม้ผล

ลำดับ ชนิดพืช สายพันธุ์ จำนวนต้น
1 มะม่วง 23 370
2 ลิ้นจี่ 9 46
3 อะโวกาโด 15 190
4 ส้ม 12 1,056
5 ส้มโอ 1 95
6 มะเดื่อ 9 27
7 องุ่น 10 150
8 มัลเบอรี่ 5 162
9 ฝรั่ง 5 125
10 มะเฟือง 9 130
11 พืชไร่ 40 ชนิด 191  
12 ไผ่ 5 80
13 น้อยหน่า 10 98
14 เอบิว 1 29
15 พี้ช  Lowchiling 1 13
16 เชอรี่บราซิล 1 37
17 เชอรี่สเปน 1 1

5.2 ส้ม

แปลงส้ม (พันธุ์) อายุ จำนวน (ต้น) พื้นที่ (ไร่)

แปลงวิจัย

 

 

 

- แปลงรวบรวมพันธุ์ส้มญี่ปุ่น

3 ปี 8 เดือน 120 1.2

- แปลงเปรียบเทียบต้นตอ

3 ปี 33 1

แปลงทดสอบการผลิต

     

- เกรฟฟรุ้ท

7 ปี 7 เดือน 117 1.5

- พองกัน

4 ปี 3 เดือน 173 3

- วาเลนเซีย

4 ปี 2 เดือน 428 7

- เดโคปง

3 ปี 7 เดือน 358 4.5

- เอ็มฮันนี่

3 ปี 5 เดือน 380 4

- คัมควอทญี่ปุ่น

2 ปี 8 เดือน 177 2

- ฟรีมองค์

1 ปี 7 เดือน 98 0.5

- สายน้ำผึ้ง

1 ปี 1 เดือน 67 6.07

- เกรฟฟรุ้ทสตาร์รูบี้

10 เดือน 85 2

- โมริตะ นาเวล

5 เดือน 120 12

แปลงผลิต

     

- เลมอน

8 ปี 7 เดือน 285 3

- ยูเรก้า

7 ปี 7 เดือน 154 1.5

- คัมควอทผลกลม

4 ปี 10 เดือน 198 3

- คัมควอทผลยาว

4 ปี 10 เดือน 300 3

แปลงรวบรวมพันธุ์ส้ม

     

- แปลงคัดเลือกส้มพันธุ์ญี่ปุ่น

7 ปี 6 เดือน 25 0.5

- ส้มโอ

3 ปี 7 เดือน 56 1
รวม   3,174 45.97

5.4 ส้มโอ 5 พันธุ์

ลำดับ ส้มพันธุ์ จำนวนต้นที่ปลูก คงเหลือ ณ ปัจจุบัน
1 พันธุ์เชียเลอร์ 11 11
2 พันธุ์ทองดี 16 16
3 พันธุ์ขาวใหญ่ 14 14
4 พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง 9 9
5 พันธุ์ขาวแตงกวา 6 6
รวม 56 56