3.1 งานโครงการ IPM ได้ทำการสุ่มสำรวจแมลงศัตรูพืช ทั้งหมด 330 ต้น พบว่าในเดือนต.ค.2553- ม.ค.2554 เป็นช่วงการระบาดของแมลงศัตรูพืช เนื่องมาจากเป็นช่วงของการเริ่มเก็บผลผลิตและหยุดการฉีดพ่นสารเคมี จึงทำให้มีการระบาดและการฟักตัวเตรียมขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง ผนวกกับเป็นช่วงสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ทำให้มีการขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว แต่หลังเดือนพ.ค. 2554 มีการลดลงของการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด แก้ไขโดยการฉีดพ่นสารเคมีผสมกับน้ำหมักพืชสมุนไพร และทำการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงช้างปีกใส มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต เพื่อลดปริมาณแมลงศัตรูพืชลง จากการสำรวจแมลงศัตรูธรรมชาติ มีการพบประชากรของแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตั๊กแตนตำข้าว ด้วงเต่า แมลงช้างปีกใส มวนเพชฌฆาต เป็นต้น เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการขยายพันธุ์ได้ดีของแมลงอาหาร จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูธรรมชาติด้วย

 

3.2 การปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 8 ชนิด รวม 0.89 ไร่

พืชสมุนไพร พื้นที่ (ไร่)
ดาวเรือง 0.27
ตะไคร้    0.07
ตะไคร้หอม 0.14
ข่า 0.06
บอระเพ็ด 0.10
มะละกอ 0.15
ขมิ้น 0.10
สะเดา 2 ต้น
รวม 0.89

3.3 การทำน้ำหมักพืชสมุนไพร จำนวน 2,854 ลิตร

3.4 การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ

แมลงศัตรูธรรมชาติ ปริมาณ
หนอนนก ได้หนอนนกในระยะดักแด้ 26  กิโลกรัม
มวนพิฆาต ได้มวนพิฆาตในระยะตัวอ่อน 18,204 ตัว
ผีเสื้อข้าวสาร ระยะตัวเต็มวัย 20,165 ตัว
แมลงช้างปีกใส ในระยะไข่ 6  กรัม
แมลงศัตรูธรรมชาติ  จำนวน 3  ชนิด 373,248 ตัว