4.1 งานผลิตกล้าพืชผักเพื่อสนับสนุนงานทดสอบการผลิตและงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

 

ชนิดพืช

จำนวนต้น

พริกซุเปอร์ฮอท

58,600  

แตงกวาญี่ปุ่น      

15,600  

ฟักจานบิน

5,900

ซุกินีเหลือง

2,200

ฟักคอหงส์           

1,400

รวม

83,700

 

กล้าแตงกวาญี่ปุ่น กล้าพริก

 
กล้าฟักจานบิน  

 

4.2 งานทดสอบกิจกรรมพิเศษ

4.2.1 งานทดลองเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีระหว่างเบอร์  54  และเบอร์  31

 

 

 

 

4.2.2 งานทดสอบเปรียบเทียบสายสายพันธุ์ผักชี 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ซุปเปอร์โลตัส พันธุ์ สายสมรและพันธุ์ 1049

 

จำนวนกาแฟในแปลงทดสอบของสถานีวิจัยโครงการหลวง

 

แปลง

จำนวนต้นทั้งหมด

ต้นตาย

ต้นปลูกใหม่ที่ยังไม่ให้ผลผลิต

ต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว

F2

816

38

64

714

F3

504

8

123

373

F4

2,600

1,115

-

1,485

F5

453

173

-

280

F6

1,290

239

367

684

Fรวม

561

253

140

168

แปลงร่มเงา

858

49

148

661

แปลงแต่งกิ่ง

400

64

-

336

รวม

7,482

1,939

842

4,701