2.2 งานทดสอบสาธิตการเลี้ยงสัตว์

 

ประเภท

ชนิดพืช

พื้นที่ผลิต

ปริมาณผลผลิต

สัตว์ปีก 2 ชนิด

ไก่ เป็ด

 

196.7 กก./ไข่ไก่ 3,810 ฟอง

สัตว์เล็ก 2 ชนิด

กระต่าย สุกร

 

215.8 กก.

 

ไก่บ้านสีทอง เป็ดบาบารี่/เชอรี่ปักกิ่ง

ไก่ประดู่หางดำ ไก่เบรส

 

สุกรลูกผสม

 

กระต่าย

 

 

2.3 งานทดสอบประสิทธิ์ภาพการกลั่นน้ำมันหอมระเหย

 

รายการ

วัตถุดิบ

ปริมาณน้ำมันหอมระเหย

หมายเหตุ

ไพลเหลือง

179.08 กก.

1,284.08 ซีซี.

สกัดเอง

ไพลเหลือง

6,695  กก.

50.93  ลิตร

บริการกลั่นน้ำมันหอมระเหย