2.1.3 งานทดสอบการผลิตกาแฟในสภาพร่มเงา

 

ประเภท

ชนิดพืช

พื้นที่ผลิต

ปริมาณผลผลิต

กาแฟ

อราบิก้า

36 ไร่ 6 แปลง

กาแฟกะลา 514 กก.

เมล็ดพันธุ์กาแฟ 70 กก.

ต้นกล้ากาแฟ 20,120 ต้น