ประเภท

จำนวนชนิด

ชนิดพืช

สายพันธุ์

จำนวนต้น

พื้นที่(ไร่)

ปริมาณผลผลิต

ไม้ดอกไม้ประดับ 

4

กุหลาบดอกใหญ่

24

9440

 

 

 

 

กุหลาบดอกช่อ

10

500

 

 

 

 

กุหลาบดอกกลาง

2

150

 

 

 

 

เจอบีร่า

9

980

 

 

 

 

เฟิน

23

6,350

1.1

 

 

 

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

10

 

 

 

 

 

กุหลาบพันปี

23

 

 

 

 

 

พืชหายาก

5

10

 

 

 

36

ไม้ถุง

 

285,170

33 โรงเรือน

 

 

16

ไม้กระถาง

 

701 กระเช้า

27,159 กระถาง

1.1

 

 

 

แบงค์เซีย

4

500 ต้น

เมล็ด 10,000 เมล็ด

 

5,428 มัด

 

 

 

สนหางสิงห์

 

77 ก

 

 

งานผลิตพืชปลอดโรค

5

รองเท้านารีเขาสอยดาว

 

1,400

 

 

 

 

สตรอเบอรีพันธุ์ 329

 

 900

 

 

 

 

แตงกวาต้านทานไวรัส

58

188 ต้น

 

 

 

 

มะนาวปลอดไวรัสพันธุ์พิจิตร

 

127 ต้น

 

 

 

 

แคลล่าลิลลี่พันธุ์ Black Magic และลูกผสม

 

9,970 หัว

 

 

 

 

 

 

 

งานทดสอบองุ่น

 

ลำดับที่

พันธุ์

แหล่งที่มา

จำนวน (ต้น)

จำนวน (โรงเรือน)

1.

Beauty Seedless

อเมริกา

89

6

2.

 Flame Seedless

อเมริกา

12

18

3.

 SP.108

อิตาลี

70

4

4.

SP.143

อเมริกา

39

5

5.

SP.152

อเมริกา

25

1

6.

SP.156

อเมริกา

8

-

7.

SP.157 หรือไวท์มะละกา

ไทย

8

1

8.

 SP.222

อเมริกา

90

4

 

รวม

 

457

39

 

               

สรุปปริมาณและมูลค่าผลผลิตองุ่นที่จำหน่ายผ่านฝ่ายตลาดมูลนิธิฯและจำหน่ายเอง ประจำปี 2554

 

ชนิด

พันธุ์

จำหน่ายผ่านมูลนิธิฯ

จำหน่ายเอง

รวมทั้งหมด

ผลผลิต

มูลค่า

ผลผลิต

มูลค่า

ผลผลิต

มูลค่า

พี้ช , เนคทารีน

 

   1,264

101,120

-

-

   1,264

101,120

องุ่น

Flame Seedless

204

34,680

159

29,490

363

64,170

 

Beauty Seedless

-

-

35

7,000

35

7,000

 

SP.108

208

31,200

81.5

11,140

289.5

42,340

 

SP.222

-

-

16.5

1,790

16.5

1,790

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ไม้ดอก 13 ชนิด 168 สายพันธุ์

 

ประเภท

จำนวน

ชนิด

ชนิดพืช

สายพันธุ์

จำนวนต้น

พื้นที่ผลิต

ปริมาณผลผลิต

ไม้ตัดดอก

11

ไฮเดรนเยีย

32

 

 

 

 

 

ไม้ดอกออสเตรเลีย

4

 

 

 

 

 

อัลสโตรมีเรีย

21

 

 

 

 

 

บูวาร์เดีย

8

 

 

 

 

 

ดาเลีย

12

 

 

 

 

 

ไฮเปอริกัม

8

800 ต้น

 

 

 

 

ออนิโธกาลัม

3

31,500 ต้น 1,500 หัว

 

 

 

 

ลิลลี่

4

8,421 หัว

 

 

 

 

กุหลาบดอกใหญ่

11

8,640 ต้น

 

 

 

 

เจอบีร่า

5

100 ต้น

 

 

 

 

บีโกเนีย

44

782 ต้น

 

 

 

12

ไม้ประดับ

24

 

 

 

 

5.2 การเก็บรวบรวมพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ

-ไม้ดอก 17 ชนิด 160 สายพันธุ์ จำนวน 4,586 ต้น

 

ลำดับที่

ชื่อพืช

จำนวนสายพันธุ์

จำนวนต้น

1.

กุหลาบพันปี

9

210

2.

กล้วยไม้

36

240

3.

แคลล่าลิลลี่

9

491

4.

จิ๊บซอฟฟิล่า

1

60

5.

ดองดึง   

8

70

6.

เบญจมาศ

5

192

7.

ปทุมมา

17

340

8.

ฟรีเซีย    

10

190

9.

เจอบีร่า

19

721

10.

ยูโคมีส

2

25

11.

รัสคัส

2

144

12.

ลิลลี่

14

537

13.

สแตตีส

3

360

14.

ว่านสี่ทิศ

3

47

15.

หน้าวัว                   

12

510

16.

ออนิโธกาลัม        

6

209

17.

เออริเจียม              

4

240

 

รวม

160

4586

 

 

ชนิดพืช

จำนวนต้น

หญ้าแฝก

60,000

ปลูกป่าชาวบ้านแม่แอบ/เมืองอาง  18 ราย

2431 ต้น 13 ไร่

ปลูกป่าชาวบ้านปางหินฝน

20,000 ต้น 8 ไร่

ปลูกป่าชาวบ้านแม่กลางหลวง ผลิตกล้าไม้ 3,000 กล้า

1,900 ต้น

ดูแลป่าแปลงเดิม กลุ่มแม่แอบ/เมืองอาง 28 ราย

3,012 ต้น 9.25 ไร่

 

 

ชนิดปุ๋ย

ปริมาณ

ปุ๋ยอินทรีย์

10 ตัน

ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

200 ลิตร

ปุ๋ยพืชสด

10 ไร่ 

 

ประเภทผลผลิต

จำนวนชนิด

ปริมาณผลผลิต (กก./ช่อ/ดอก/ต้น)

ไม้ผลเขตหนาว

7

10,994.76 กิโลกรัม

ไม้ผลเขตร้อน

1

1,916.30 กิโลกรัม

ไม้ผลขนาดเล็ก

6

10,692.55 กิโลกรัม

องุ่น

1

651.00 กิโลกรัม

พืชผัก

53

1,117,076.64 กิโลกรัม

ผักอินทรีย์

14

78,727.45 กิโลกรัม

ไม้ดอก ไม้ประดับ

19

385,992.00 ช่อ/ดอก/ก้าน

ไม้กระถาง

43

15,269 กระถาง

ดอกไม้แห้ง

4

4,031.90 กิโลกรัม

เฟิน

23

1,851 กระถาง

พืชไร่

4

3,187 กิโลกรัม

กาแฟ

1

3,150 กิโลกรัม

 

สรุปผลการวิเคราะห์สารตกค้าง ประจำปี 2554

 

ลำดับ

ชนิดพืช

ฝ่ายงาน

จำนวนตัวอย่าง

ตรวจไม่พบสารตกค้าง

ตรวจพบในระดับปลอดภัย

ตรวจพบในระดับไม่ปลอดภัย

1

ผักปกติ 44 ชนิด

งานส่งเสริม

งานผลิต

3,094

426

2,813

418

253

8

28

-

2

ผักอินทรีย์ 10 ชนิด

งานส่งเสริม

2,037

2,037

 -

-

3

ไม้ผล 9 ชนิด

งานส่งเสริม

งานผลิต

233

26

159

23

66

3

8

 -

4

ไม้ดอก 1 ชนิด

งานส่งเสริม

งานผลิต

2

5

2

5

 -

 -

 -

  -

รวม

5,823

5,457

330

36

ร้อยละ

100

94

5.5

0.5