2.1.2 งานทดสอบและสาธิตการผลิตสัตว์

ประเภทสัตว์ ชนิดสัตว์ พื้นที่ผลิต ปริมาณผลผลิต
สัตว์เล็ก 1 ชนิด แพะนม 1 ตัว  7.5 ไร่ 175 กก.
6,431 ขวด/355 ถุง
สัตว์ปีก 5 ชนิด ไก่ฟ้า ไก่ต๊อก ไก่กระดูกดำ ไก่เบรส เป็ดอี้เหลียง 700 ตัว   1,690.94 กก.

 

 

งานผลิต ปริมาณผลผลิต
ศัตรูธรรมชาติ 6 ชนิด 303,212 ตัว/ฟอง
น้ำหมักสมุนไพร 220 ลิตร
เชื้อไตรโคเดอร์มา 50 กก.

ชนิดพืช จำนวนต้น
ไม้ผล 13 ชนิด 48,440 ต้น
ไม้ดอกไม้ประดับ (จากเมล็ดพันธุ์ 24,775 กรัม) 18,000 ต้น
พันธุ์ไม้นำเข้าจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผลขนาดเล็ก ไม้ดอกไม้ประดับรวม 61 ชนิด 286 สายพันธุ์ 511,378 ซอง/เมล็ด
ไผ่ 2 ชนิด 900 ต้น
ไม้โตเร็ว 5 ชนิด 82,300 ต้น

 

ประเภท จำนวนชนิด ชนิดพืช สายพันธุ์
ไม้ผลเขตหนาว 7 พี้ช 46
    เนคทารีน 19
    พลับ 44
    พลัม 17
    กีวีฟรุ้ท 26
    สาลี่ 26
ไม้ผลขนาดเล็ก 2 สตรอเบอรี่ 33
    บลูเบอรี่ 10
พืชผัก     150
ไม้ดอกไม้ประดับ   กุหลาบอังกฤษ 20 ชนิด 240
    ไม้ดอกไม้ประดับล้มลุก 158 ชนิด 210
    ไม้ดอกไม้ประดับ 2 ปี 58 ชนิด 73
    ไม้ดอกไม้ประดับยืนต้น 198 ชนิด 235
    กล้วยไม้ 10 ชนิด 14
ป่าไม้   ไผ่ 45
    ไม้โตเร็ว 14
พืชอื่น ๆ   พืชไร่-ลินิน 58
    พืชสมุนไพร 158
    สนประดับ 6 สกุล 41