คนไทย...ร่วมด้วยช่วยกัน

มูลนิธิโครงการหลวงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลผลิตสู้ภัย โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 รอบใหม่นี้ ส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งสถานประกอบการร้านอาหาร ศูนย์การค้า โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีการลดปริมาณบุคลากรในสถานประกอบการ มีผู้ที่ตกงานและขาดรายได้จากการทำงานเป็นจำนวนมาก มูลนิธิโครงการหลวงจึงขอร่วมเป็นหนึ่งพลังใจ เพื่อพวกเราคนไทย มอบผลิตผลสด สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรจิตอาสา เรือนจำ โรงพยาบาล ด่านคัดกรอง และ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ

  

โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบกลุ่มพืชผักที่ง่ายต่อการนำไปประกอบอาหาร อาทิ ผักกาดขาวหางหงส์ ถั่วลันเตาหวาน ผักกาดหอมห่อ กะหล่ำปมเขียว ปวยเล้ง ข้าวโพดหวาน 2 สี แครอทอินทรีย์ บีทรูทอินทรีย์ พริกแม๊กซีกัน มะเขือเทศโครงการหลวง กระเทียมต้น มะระหยก ให้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพิงค์ รวมทั้งอาหารสำหรับผู้ต้องกักขัง และผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ของทัณฑสถานหญิงและชายจังหวัดเชียงใหม่ ผักที่เหลือจากการตัดแต่งมอบให้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงดอยสุเทพ เพื่อนำไปเป็นอาหารสำหรับสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแล เช่น นกยูง กวาง วัวแดง เนื้อทราย

ในส่วนของสำนักงานกรุงเทพฯ ได้นำผลผลิตไปมอบให้แก่ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ชมรมผู้สูงอายุ มีนบุรี ชุมชนโรงน้ำแข็งลาดพร้าว ชุมชนวังทองหลาง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เรือนจำกลางบางขวาง ฯลฯ โดยผลผลิตที่มอบเป็นกลุ่มพืชผักที่ง่ายต่อการนำไปประกอบอาหาร อาทิ ข้าวโพดหวาน 2 สีมะเขือเทศโครงการหลวง กะหล่ำปลี มะเขือม่วง แครอท มะเขือเทศเชอรี่ ผักกาดหวาน กระเทียมต้น
เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานไวรัสโควิด-19 เกษตรกรผู้ผลิตพืชผลคุณภาพภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง จึงพร้อมใจกันส่งมอบสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ และปลอดภัยแก่ชาวไทย และขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจแก่ชาวไทยให้พ้นวิกฤตินี้ไปได้