องคมนตรีประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงในอนาคต โดยขณะนี้ผลการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 88.90 คงเหลืองานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานตกแต่งภายใน และการดำเนินการด้านระบบสื่อสารและสารสนเทศ