พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

6 กุมภาพันธ์ 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งมีความเด่นในด้านงานวิจัยไม้ดอก ไม้ผลเขตหนาว และงานประมงบนพื้นที่สูง โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูง เพื่อทอดพระเนตรการเลี้ยงปลาสเตอร์เจี้ยน ปลาเทร้าต์ และกรรมวิธีผลิตไข่ปลาคาร์เวียร์ คุณภาพเทียบเคียงผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง ทรงเยี่ยมชมแปลงรวบรวมสายพันธุ์กุหลาบ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงวิจัยและพัฒนาจนได้สายพันธุ์ลูกผสมใหม่ จากสายพันธุ์ของประเทศฮอลแลนด์ ซึ่งมีกลีบดอกสีขาวขลิบชมพูสวยงาม ในชื่อ Candy Avalanche จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมแปลงวิจัยพีชและเนคทารีน ไม้ผลเขตหนาวที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และมีฤดูกาลเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พร้อมทั้งทรงเก็บผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 88 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยล่าสุดของมูลนิธิโครงการหลวง เริ่มส่งเสริมแก่เกษตรกร และมีจำหน่ายขณะนี้ในร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาต่าง ๆ