“โครงการหลวง” ร่วมต้านภัยโควิด สนับสนุนผลผลิต ดี-อร่อย แก่ผู้ได้รับผลกระทบ  

พืชผัก สด สะอาด ปลอดภัย กว่า 3,000 กิโลกรัม จากแปลงเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ ได้ส่งมอบแก่หน่วยงาน บุคคลต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสวิด-19 พืชผักที่นำไปประกอบอาหารเหล่านี้เป็นชนิดผักที่คนไทยรู้จักกันดี อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย และยังผ่านกระบวนการปลูกตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

  

โดยในระยะที่ผ่านมาโครงการหลวงได้นำผักผลไม้เมืองหนาวไปมอบให้กับวัดสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งวัดเจดีย์หลวง วัดยางกวง และ วัดร่ำเปิง เพื่อประกอบอาหารในโรงทานต่าง ๆ มอบผ่านตัวแทนสื่อมวลชนเชียงใหม่ เพื่อนำไปสนับสนุนการทำอาหารแจกประชาชนของกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งมอบแก่โครงการลานดิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้มีจิตกุศลนำไปประกอบอาหารสำเร็จรูปแจกแก่ผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังส่งมอบแก่เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี เรือนจำกลาง ประจำเขต 5 เรือนจำพิเศษเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนการประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากร ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ (ป่าแงะ) และโรงพยาบาลสันกำแพง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างกำลังกายแก่ผู้ป่วยให้สามารถต่อสู้กับเชื้อร้ายต่อไป

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้ซื้อวัตถุดิบอาหารจากโครงการหลวงในราคาถูก โดยเปิด Outlet ชั่วคราว สาขาศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และยังมี Outlet สาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผักหลากหลายชนิดจำหน่าย ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อผักในปริมาณมาก สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานขายโครงการหลวงเชียงใหม่ โทร 0 53 21 1613 และสำนักงานขายโครงการหลวงกรุงเทพฯ โทร 0 2 5794747 พร้อมให้บริการขนส่งถึงที่