ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 376/94

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง โดยการประสานงานของงานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย ได้นำ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรจากหน่วยงาน ปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่า ม้ง และกะเหรี่ยง ณ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 43 ราย ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค 60 ราย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 34 ราย ทันตกรรม 206 ราย ตัดผม 26 ราย แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 64 ราย แจกยาสำหรับวัด โรงเรียน ตัวแทนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง 5 กล่อง และแจกอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ จำนวน 2 ชุด