วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ซึ่งก่อนการประชุม นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติมอบโล่เกษียณอายุให้แก่บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบเกษียณอายุ ในเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 8 คน จากนั้นเป็นการรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญคือ มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชผักแก่เกษตรกรชาวเขา โดย ผักกาดหอมห่อ เป็นพืชผักที่สำคัญ โดยพื้นที่ผลิตของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีเกษตรกรรวม 165 ราย ในปี พ.ศ. 2562 นี้ โครงการหลวงจะนำระบบประกันคุณภาพ Global GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลมารับรองแหล่งผลิตผักกาดหอมห่อ จะส่งผลให้ผักกาดหอมห่อจากแหล่งผลิตของโครงการหลวงมีคุณภาพ และน่าเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง ยังได้รายงานเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลง อากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้า ช่วงกลางวันมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการระบาดของโรคพืชบางชนิด พืชที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ผักกาดขาวปลี ถั่วลันเตา กวางตุ้ง ผักกาดหอมห่อ ฟักทองญี่ปุ่น เคพกูสเบอรี่ และสตรอเบอร์รี่ ปัญหาศัตรูพืชที่พบ ได้แก่ หนอนกระทู้ โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรกโนส โรคราสนิม หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะผล เพลี้ยไฟ ไรสองจุด ซึ่งหากเกษตรกรพบการระบาดของโรค จะต้องประสานงานกับหมอพืชในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ในด้านการตลาด ขณะนี้โครงการหลวงได้เปิด “ศูนย์จำหน่ายผลผลิตโครงการหลวง” แห่งใหม่ บริเวณลานจอดรถสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8:00-17:00 น. รวมทั้งได้มีแผนการเปิดร้านโครงการหลวงแห่งใหม่ สาขาวังแดง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารมูลนิธิยุวสถิรคุณ ถนนเทเวศน์ กทม. โดยจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคาร และเปิดทำการภายในเดือน เม.ย นี้ ภายในร้านจะมีมุมขายผัก ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการหลวง และสินค้าดอยคำ รวมทั้งมุมกาแฟโครงการหลวงด้วย