พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2561    

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ จากนั้น ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกราบทูลเบิก ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมเข้ารับประทานรางวัล จำนวน 2 ราย และผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ เข้าเฝ้ารับประทานโล่ที่ระลึก จำนวน 6 ราย เสด็จทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “งานโครงการหลวง 2561 จากนั้น ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและร้านค้าภายในบริเวณงาน

การจัดงานโครงการหลวง ประจำปี 2561 นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในอันที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดงานตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประกอบด้วย การจัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การจัดแสดงผลผลิตใหม่ที่ได้จากการวิจัยพัฒนา อาทิ ผักคราวน์เดซี่ คีนัว อาบิว ซอสพริกหวาน 3 สี และชีวภัณฑ์ใหม่ ฟีโรโมนแมลงวันแดง นิทรรศการการขยายผลการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง บนชุมชนพื้นที่สูงอื่นจำนวน ๔ โครงการ ๑,๖๐๖ ชุมชน เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและร่วมแรงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงนิทรรศการงานวันดินโลก (World Soil Day 2108) การจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ได้รวมสินค้าหลากหลายชนิดจากแปลงปลูกของเกษตรกรชาวเขา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่สำคัญของโครงการหลวงมาไว้ภายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลผลิตที่สด สะอาด และปลอดภัย อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ภายในงาน มีการสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง การจัดแสดงศิลปะบนจานอาหารจากเชฟและดารารับเชิญ การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สปาเด็กดอย การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า ในระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่