พิธีและมอบโล่เกษียณแก่เจ้าหน้าที่และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมเป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกษียณแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2561 และการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)