มูลนิธิโครงการหลวงรับมอบเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

ด้วยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่มูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งสิ้น 15 โรง เป็นเงินงบประมาณ 7.5 ล้านบาทเศษ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการเก็บรักษาผลผลิตได้นาน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี จำหน่ายในราคาสูงขึ้นโดยจำนวนเงินงบประมาณที่มอบในครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รวมจำนวน 6 โรง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,027,598.08 บาท