ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 371/89

วันที่ 28 เมษายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง พร้อมด้วย คณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่า มูเซอแดง มูเซอดำ จีนฮ่อ และไทใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานของงานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ได้ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 124 ราย ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค 52 ราย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 40 ราย ทันตกรรม 109 ราย ตัดผม 57 ราย แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 80 ราย มอบชุดยาสามัญประจำบ้านให้แก่ ศูนย์ฯ,โรงเรียน,วัด,ทหาร,อสม.,ป่าไม้ จำนวน 10 ชุด และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 1 ชุด ครั้งต่อไปจะออกปฏิบัติงาน วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

พร้อมกันนี้ในวันที่ 29 เมษายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ได้ร่วมพิธีทำบุญประจำปี ทอดผ้าป่า และบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุดอยอ่างขาง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ ถวายปัจจัย รวมทั้งสิ้น 468,359.50 บาท