ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

วันที่ 23 เมษายน 2561 หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการ ผู้ประสานงาน และหัวหน้าศูนย์/สถานีฯ มูลนิธิโครงการหลวง รวมกว่า 90 คน ร่วมประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อสร้างการปฎิบัติงานขององค์กรที่ชัดเจน และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการหลวง จัดขึ้น ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่