การประชุมความก้าวหน้างานวิจัยดอกลิเซียนทัส

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง คณะทำงานวิจัย นำโดย รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยทดสอบพันธุ์ลิเซียนทัสตัดดอกเป็นการค้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และยุวเกษตร ได้นำดอกลิเซียนทัสจากงานวิจัยมาคัดเลือกทดแทนพันธุ์ที่มีการส่งเสริมแล้ว จำนวน 31 สายพันธุ์ แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม 5 สี ได้แก่ พันธุ์สีขาว พันธุ์สีชมพู พันธุ์สีเหลือง พันธุ์สีเขียว และพันธุ์สองสี โดยในวันนี้เป็นการคัดเลือกพันธุ์ดอกที่มีความเหมาะสม และยอมรับของเกษตรกร 12 พันธุ์ เพื่อนำไปทดลองตลาด และต่อยอดส่งเสริมต่อไป

ปัจจุบันพันธุ์ลิเซียนทัสในตลาดนั้นมีพันธุ์จำนวนมาก คือ มีกลุ่มพันธุ์ที่มีรูปทรงคล้ายดอกกุหลาบ กลุ่มพันธุ์ที่มีรูปทรงคล้ายพิโอนี กลุ่มพันธุ์ที่มีรูปทรงคล้ายคาร์เนชัน แต่จะออกดอกเป็นช่อ กลีบบางนุ่ม มีหลากหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีเหลือง สีม่วง สีเขียว และสองสีในดอกเดียวกัน มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหรือ ปกติจะออกทั้งปี แต่จะเจริญเติบโตได้ดีช่วง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ซึ่งโครงการหลวงได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อยมาจนสามารถนำเทคโนโลยีในการผลิตลิเซียนทัสเป็นไม้ตัดดอกส่งเสริมให้กับเกษตรกรของโครงการหลวงเพื่อสร้างรายได้ และช่วยลดการนำเข้าดอกลิเซียนทัสจากต่างประเทศ โดยขณะนี้มีการส่งเสริมอยู่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่