ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 370/88

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง โดยการประสานงานของงานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรจากหน่วยงาน ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่ากะเหรี่ยง และม้ง ณ โรงเรียนบ้านผาละปิ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 94 ราย ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค 36 ราย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 41 ราย ทันตกรรม 84 ราย ตัดผม 72 ราย แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 78 ราย มอบชุดยารักษาโรค(ยาสามัญประจำบ้าน) จำนวน 9 ชุด ให้แก่ศูนย์ฯปางอุ๋ง และโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านผาละปิ 1 ชุด

ครั้งต่อไปจะออกปฏิบัติงาน วันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่