ข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตเนคทารีน"

วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมไม้ผลเขตหนาว จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตเนคทารีน" ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 10/04/2018 เวลา 15:26 น. จำนวนคนอ่าน:120

การประชุมความก้าวหน้างานวิจัยดอกลิเซียนทัส

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง คณะทำงานวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และยุวเกษตร ได้นำดอกลิเซียนทัสจากงานวิจัยมาคัดเลือกทดแทนพันธุ์ที่มีการส่งเสริมแล้ว

วันที่โพส : 10/04/2018 เวลา 15:36 น. จำนวนคนอ่าน:118

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 3 เมษายน 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเห็ดมูลนิธิโครงการหลวง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่โครงการหลวงขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 10/04/2018 เวลา 15:56 น. จำนวนคนอ่าน:137

พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้แทนจากศูนยพัฒนาโครงการหลวง 10 แห่ง เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปี 2561 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่โพส : 10/04/2018 เวลา 16:07 น. จำนวนคนอ่าน:180

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง

วันที่โพส : 20/03/2018 เวลา 15:36 น. จำนวนคนอ่าน:158

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 370/88

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่ากะเหรี่ยง และม้ง ณ โรงเรียนบ้านผาละปิ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 23/02/2018 เวลา 15:07 น. จำนวนคนอ่าน:145

งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

มูลนิธิโครงการหลวงร่วมออกร้านจำหน่ายผลผลิต และจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสตรอว์เบอร์รี่โครงการหลวง ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ ‪8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561‬ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

วันที่โพส : 23/02/2018 เวลา 14:59 น. จำนวนคนอ่าน:157

การสัมมนาการพัฒนาและส่งเสริมพืชผักสมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 มูลนิธิโครงการหลวงจัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาและส่งเสริมพืชผักสมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

วันที่โพส : 29/01/2018 เวลา 14:29 น. จำนวนคนอ่าน:173

พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2560

วันที 21 ธันวาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2560" 

วันที่โพส : 26/12/2017 เวลา 09:17 น. จำนวนคนอ่าน:218

แถลงข่าว การจัดงาน “ก้าวสู่ปีที่ 49 งานโครงการหลวง 2560”

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 มูลนิธิโครงการหลวง แถลงข่าวการจัดงาน “ก้าวสู่ปีที่ 49 งานโครงการหลวง 2560” ณ ร้านโครงการหลวง สาขาสุเทพ จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 12/12/2017 เวลา 14:40 น. จำนวนคนอ่าน:323