ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร DATA CENTER  

วันที่โพส : 11/02/2021 เวลา 10:25 น. จำนวนคนอ่าน:72

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/02/2021 เวลา 10:02 น. จำนวนคนอ่าน:76

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/02/2021 เวลา 14:55 น. จำนวนคนอ่าน:88

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

6 กุมภาพันธ์ 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 08/02/2021 เวลา 15:10 น. จำนวนคนอ่าน:140

พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่โพส : 22/12/2020 เวลา 17:43 น. จำนวนคนอ่าน:742

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 09/12/2020 เวลา 13:29 น. จำนวนคนอ่าน:601

การแถลงข่าวงานโครงการหลวง 2563: สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มูลนิธิโครงการหลวงจัดแถลงข่าว การจัดงานโครงการหลวง 2563 “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 05/12/2020 เวลา 13:34 น. จำนวนคนอ่าน:685

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 05/12/2020 เวลา 13:20 น. จำนวนคนอ่าน:604

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  จัดขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 15:59 น. จำนวนคนอ่าน:79

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 30/11/2020 เวลา 16:15 น. จำนวนคนอ่าน:74