ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 10/09/2020 เวลา 15:57 น. จำนวนคนอ่าน:131

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 องคมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 10/09/2020 เวลา 15:34 น. จำนวนคนอ่าน:124

งานสัมมนา “แผนและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง"

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “แผนและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 20/08/2020 เวลา 09:59 น. จำนวนคนอ่าน:207

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่โพส : 17/08/2020 เวลา 10:19 น. จำนวนคนอ่าน:205

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 14/08/2020 เวลา 09:42 น. จำนวนคนอ่าน:92

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 13 สิงหาคม 256 องคมนตรี ได้เดินทางไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง และเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างศูนย์วิจัยฯ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 4

วันที่โพส : 14/08/2020 เวลา 10:17 น. จำนวนคนอ่าน:98

พิธีเปิดงานโครงการหลวง 51

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 51” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่โพส : 06/08/2020 เวลา 23:30 น. จำนวนคนอ่าน:183

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันที่โพส : 03/08/2020 เวลา 11:27 น. จำนวนคนอ่าน:159

งานแถลงข่าวงานโครงการหลวง 51

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน "โครงการหลวง 51” “ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น”

วันที่โพส : 24/07/2020 เวลา 13:04 น. จำนวนคนอ่าน:1,482

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

วันที่โพส : 15/07/2020 เวลา 16:40 น. จำนวนคนอ่าน:1,315