ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรม "การพัฒนาทักษะและมาตรฐานการชิมชา"

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตชา มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)​ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง "การพัฒนาทักษะและมาตรฐานการชิมชา" ณ โรงงานชา กาแฟโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 06:36 น. จำนวนคนอ่าน:38

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 372/90

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และจีนยูนาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 15:01 น. จำนวนคนอ่าน:121

องคมนตรีตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 14:49 น. จำนวนคนอ่าน:131

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิ และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 14:26 น. จำนวนคนอ่าน:137

องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/06/2018 เวลา 14:18 น. จำนวนคนอ่าน:140

คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการหลวง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 25/05/2018 เวลา 10:25 น. จำนวนคนอ่าน:176

สัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการตลาด ปี 2561

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการตลาด การนำเสนอผลการดำเนินงานฝ่ายตลาด ปี 2561 และนำเสนอแผนการดำเนินงานฝ่ายตลาดตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 

วันที่โพส : 25/05/2018 เวลา 10:17 น. จำนวนคนอ่าน:131

การประชุมโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง และเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561

วันที่โพส : 11/05/2018 เวลา 08:52 น. จำนวนคนอ่าน:211

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 371/89

วันที่ 28 เมษายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 02/05/2018 เวลา 16:15 น. จำนวนคนอ่าน:164

ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

วันที่ 23 เมษายน 2561  มูลนิธิโครงการหลวงจัดการประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 25/04/2018 เวลา 13:45 น. จำนวนคนอ่าน:152