ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่โพส : 21/02/2020 เวลา 09:57 น. จำนวนคนอ่าน:41

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถและแม่สะเรียง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่โพส : 20/02/2020 เวลา 14:06 น. จำนวนคนอ่าน:42

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 17/02/2020 เวลา 13:59 น. จำนวนคนอ่าน:68

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่.

วันที่โพส : 17/02/2020 เวลา 11:34 น. จำนวนคนอ่าน:57

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

วันที่โพส : 13/02/2020 เวลา 15:13 น. จำนวนคนอ่าน:78

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 5/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 13/02/2020 เวลา 14:07 น. จำนวนคนอ่าน:73

พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 10:29 น. จำนวนคนอ่าน:227

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 09:55 น. จำนวนคนอ่าน:203

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 9 มกราคม 2563 องคมนตรีได้เดินทางไปตรวจติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง บริเวณจุดก่อสร้างตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 10:13 น. จำนวนคนอ่าน:250

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีคณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีวิจัยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุม

วันที่โพส : 10/01/2020 เวลา 16:21 น. จำนวนคนอ่าน:262