ข่าวและกิจกรรม

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 377/95

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่าลาหู่ และคนเมือง  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 22/05/2019 เวลา 09:06 น. จำนวนคนอ่าน:24

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางเข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

วันที่โพส : 17/05/2019 เวลา 09:23 น. จำนวนคนอ่าน:31

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/ 2562

วันที่โพส : 16/05/2019 เวลา 13:44 น. จำนวนคนอ่าน:21

มูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุม Scaling Alternative Development in theMekong: Expert Group Meeting & Field Visit ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนจากมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยผู้แทนของสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมกลุ่ม Alternative Development : AD ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว 

วันที่โพส : 13/05/2019 เวลา 09:25 น. จำนวนคนอ่าน:46

มูลนิธิโครงการหลวงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

วันที่ 26 เมษายน 2562 มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ  ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

วันที่โพส : 29/04/2019 เวลา 09:18 น. จำนวนคนอ่าน:103

งานแถลงข่าว The Michelin Guide Chiangmai Debut

วันที่ 26 เมษายน 2562 มูลนิธิโครงการหลวงได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาเพื่อส่งเสริมการใช้ผลผลิตคุณภาพ สด และมีความปลอดภัย  ในงานแถลงข่าว The Michelin Guide Chiangmai Debut ณ โรงแรมครอสทู เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์รีสอร์ต เชียงใหม่

วันที่โพส : 26/04/2019 เวลา 09:25 น. จำนวนคนอ่าน:49

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่โพส : 11/04/2019 เวลา 12:45 น. จำนวนคนอ่าน:159

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/ 2562

วันที่โพส : 11/04/2019 เวลา 12:33 น. จำนวนคนอ่าน:155

องคมนตรีประชุมติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 3 เมษายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปร่วมประชุมติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางรวมทั้งเป็นประธานการลงนามและรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

วันที่โพส : 04/04/2019 เวลา 12:53 น. จำนวนคนอ่าน:161

องคมนตรีประชุมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 15 มีนาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่โพส : 15/03/2019 เวลา 15:52 น. จำนวนคนอ่าน:259