ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิโครงการหลวงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลผลิตสู้ภัย โควิด-19

มูลนิธิโครงการหลวงมอบผลิตผลสด สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรจิตอาสา เรือนจำ โรงพยาบาล ด่านคัดกรอง และ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ

วันที่โพส : 03/05/2021 เวลา 06:47 น. จำนวนคนอ่าน:43

องคมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64

วันที่ 15 เมษายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนของมูลนิธิโครงการหลวงจากประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64 ในรูปแบบ VDO Conference 

วันที่โพส : 17/04/2021 เวลา 10:00 น. จำนวนคนอ่าน:82

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 14:40 น. จำนวนคนอ่าน:204

องคมนตรีประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 09:27 น. จำนวนคนอ่าน:184

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่6/2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

วันที่โพส : 08/04/2021 เวลา 09:13 น. จำนวนคนอ่าน:172

องคมนตรีรับมอบหนังสือการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบหนังสือการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่โพส : 02/04/2021 เวลา 08:39 น. จำนวนคนอ่าน:185

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันที่โพส : 01/04/2021 เวลา 09:28 น. จำนวนคนอ่าน:99

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่โพส : 18/03/2021 เวลา 15:56 น. จำนวนคนอ่าน:184

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

วันที่ 12 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่โพส : 15/03/2021 เวลา 08:34 น. จำนวนคนอ่าน:159

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 12/03/2021 เวลา 11:24 น. จำนวนคนอ่าน:141