ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง พื้นที่ในเขตบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:53 น. จำนวนคนอ่าน:67

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:25 น. จำนวนคนอ่าน:75

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

วันที่โพส : 16/11/2020 เวลา 10:14 น. จำนวนคนอ่าน:72

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564 

วันที่โพส : 12/11/2020 เวลา 09:43 น. จำนวนคนอ่าน:90

การประชุมสัมมนา แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 26/10/2020 เวลา 17:17 น. จำนวนคนอ่าน:74

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันที่โพส : 14/10/2020 เวลา 09:24 น. จำนวนคนอ่าน:115

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 14:09 น. จำนวนคนอ่าน:232

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 10:44 น. จำนวนคนอ่าน:32

องคมนตรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และตรวจรับงานงวดที่ 5 และ 6

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 13:42 น. จำนวนคนอ่าน:32

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่โพส : 11/10/2020 เวลา 14:36 น. จำนวนคนอ่าน:237