รับประทานผลอ่อน สามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับซุกินี เช่น ลวก นึ่ง ต้ม หรือรับประทานสดในสลัด