ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 343/61

วันที่ 18 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงเข้ารับเหรียญ รัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เหรียญ รัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4  แก่บุคลากรและอาสาสมัครของมูลนิธิโครงการหลวง

บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกันบริจาคโลหิต

วันที่ 30 มีนาคม 2558 ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง โดย เจ้าหน้าที่ บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้แก่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 342/60

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2558  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC