การสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดงานการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ในวันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 335/53

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2557  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก 

กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557

ขอเชิญร่วมงาน "งานโครงการหลวง 45"

ขอเชิญร่วมงาน "งานโครงการหลวง 45" ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC