การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย ประจำปี 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ มูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบัน วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ประจำปี 2561

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 5-6 กันยายน 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงกรหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการหลวงอินทนนท์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC