ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 372/90

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และจีนยูนาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

องคมนตรีตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิ และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม่

องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ จ.เชียงใหม่

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC