เชิญเที่ยว.. งานโครงการหลวง ๒๕๖๑

ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากน้ำพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10 สร้างสุขแก่ปวงประชา ในงาน... "โครงการหลวง ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่1/2561 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

องคมนตรีประชุมติดตามงานโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC