มูลนิธิโครงการหลวง แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 46”

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมจัดงาน “โครงการหลวง 46” ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 346/64

มื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) บริเวณเส้นทางลำเลียงผลผลิตและในแปลงเกษตรกร จำนวน 80,000 กล้า

ค่ายเยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวงครั้งที่ 7

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2558

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC